Thông báo

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI CUNG CẤP VẬT TƯ SẮT THÉP CÁC LOẠI PHỤC VỤ SẢN XUẤT QUÝ I NĂM 2023

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI CUNG CẤP VẬT TƯ SẮT THÉP CÁC LOẠI PHỤC VỤ SẢN XUẤT QUÝ I NĂM 2023

 •   03/01/2023 03:23:00 PM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0
Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico (Chi nhánh MĐV) tổ chức Phiên chào giá mua vật tư sắt thép các loại phục vụ sản xuất Quý I/2023 tại Chi nhánh MĐV vào hồi 09h00 ngày 12/01/2023 tại Văn phòng Chi nhánh MĐV, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ CUNG CẤP PHỤ TÙNG XE TẢI, MÁY XÚC

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ CUNG CẤP PHỤ TÙNG XE TẢI, MÁY XÚC

 •   30/12/2022 10:54:00 AM
 •   Đã xem: 286
 •   Phản hồi: 0
Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai- Vimico (Chi nhánh MĐV) tổ chức Phiên chào giá mua sắm phụ tùng xe tải, máy xúc phục vụ sản xuất tại Chi nhánh MĐV vào hồi 14h30 ngày 09 tháng 01 năm 2023 tại Văn phòng Chi nhánh MĐV, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Kính mời đại diện Quý khách hàng là các đơn vị sản xuất trong Tập đoàn công nghiệp than- Khoáng sản Việt Nam, có chức năng và có khả năng cung cấp tham gia chào giá để bán một phần hoặc toàn bộ số lượng hàng hóa của Phiên chào giá này.
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI CUNG CẤP VẬT TƯ CÁC LOẠI PHỤC VỤ SẢN XUẤT

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI CUNG CẤP VẬT TƯ CÁC LOẠI PHỤC VỤ SẢN XUẤT

 •   29/12/2022 08:58:00 AM
 •   Đã xem: 290
 •   Phản hồi: 0
Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai- Vimico (Chi nhánh MĐV) tổ chức Phiên chào giá cung cấp vật tư các loại phục vụ sản xuất tại Chi nhánh MĐV vào hồi 16h00 ngày 10 tháng 01 năm 2023 tại Văn phòng Chi nhánh MĐV, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, có chức năng và có khả năng cung cấp tham gia chào giá để bán một phần hoặc toàn bộ số lượng hàng hóa của Phiên chào giá này.
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI CUNG CẤP VẬT TƯ CÁC LOẠI PHỤC VỤ SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI CUNG CẤP VẬT TƯ CÁC LOẠI PHỤC VỤ SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN

 •   29/12/2022 08:36:00 AM
 •   Đã xem: 313
 •   Phản hồi: 0
Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai- Vimico (Chi nhánh MĐV) tổ chức Phiên chào giá cung cấp vật tư các loại phục vụ sửa chữa thường xuyên tại Chi nhánh MĐV vào hồi 08h30 ngày 11 tháng 01 năm 2023 tại Văn phòng Chi nhánh MĐV, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, có chức năng và có khả năng cung cấp tham gia chào giá để bán một phần hoặc toàn bộ số lượng hàng hóa của Phiên chào giá này.
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

 •   22/12/2022 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico (Chi nhánh MĐV) tổ chức Phiên chào giá mua vật tư phục vụ sản xuất tại Chi nhánh MĐV vào hồi 08h30 ngày 12/12/2022 tại Văn phòng Chi nhánh MĐV, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, có chức năng và có khả năng cung cấp tham gia chào giá để bán toàn bộ số lượng hàng hóa của Phiên chào giá này.
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

 •   12/12/2022 03:38:00 PM
 •   Đã xem: 620
 •   Phản hồi: 0
Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai- Vimico (Chi nhánh MĐV) tổ chức Phiên chào giá mua sắm các sản phẩm sữa Mộc Châu bồi dưỡng độc hại cho CBCNV tại Chi nhánh MĐV vào hồi 14h00 ngày 23 tháng 12 năm 2022 tại Văn phòng Chi nhánh MĐV, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.Kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, có chức năng và có khả năng cung cấp tham gia chào giá để bán toàn bộ số lượng hàng hóa của Phiên chào giá này.
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 •   02/12/2022 03:50:00 PM
 •   Đã xem: 736
 •   Phản hồi: 0
Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico thông báo về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói mua sắm: Mua sắm trang thiết bị văn phòng làm việc, phòng ăn cán bộ công nhân viên thuộc kế hoạch thực hiện Tiêu chí môi trường "Sáng - Xanh - Sạch"
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

 •   16/11/2022 11:02:00 AM
 •   Đã xem: 675
 •   Phản hồi: 0
Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico (Chi nhánh MĐV) tổ chức Phiên chào giá mua vật tư phục vụ sản xuất các tháng cuối năm 2022 tại Chi nhánh MĐV vào hồi 08h30 ngày 28/11/2022 tại Văn phòng Chi nhánh MĐV, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
THÔNG BÁO MỜI THẦU THI CÔNG ĐƯỜNG ASPHALT

THÔNG BÁO MỜI THẦU THI CÔNG ĐƯỜNG ASPHALT

 •   15/11/2022 10:53:00 AM
 •   Đã xem: 562
 •   Phản hồi: 0
Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico thông báo mời thầu thi công gói thầu rải Asphalt đường đi vào khu nhà ở Cán bộ công nhân viên và sân chính văn phòng, cải tạo rãnh thoát nước, xây dựng khu chứa rác thải sinh hoạt tập trung
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG GÓI CUNG CẤP THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG GÓI CUNG CẤP THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG

 •   15/11/2022 10:32:00 AM
 •   Đã xem: 1436
 •   Phản hồi: 0
Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico thông báo mời chào hàng gói cung cấp thi công lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng khu vực nhà ở Cán bộ công nhân viên; Phân xưởng Cơ điện, Phân xưởng Khai thác lộ thiên, Phân xưởng Phụ trợ, Phân xưởng Tuyển khoáng 1, Phân Tuyển 2
THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

 •   11/11/2022 08:02:00 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico tổ chức chào hàng cạnh tranh gói cung cấp: Mua sắm trang thiết bị văn phòng làm việc, phòng ăn cán bộ công nhân viên
THÔNG BÁO TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ VẬT TƯ PHẾ LIỆU

THÔNG BÁO TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ VẬT TƯ PHẾ LIỆU

 •   03/10/2022 03:25:00 PM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico tổ chức bán lô hàng vật tư phế liệu đã qua sử dụng. Kính mời Quý Công ty, cá nhân có nhu cầu mua lô hàng vật tư phế liệu đến mua hồ sơ để tham gia trả giá theo hình thức đấu giá kín;
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

 •   22/09/2022 08:09:00 AM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0
Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi cung cấp vật tư các loại phục vụ sửa chữa lớn dây chuyền tuyển khoáng 2 (PXTK2) tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai- Vimico
THÔNG BÁO TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ VẬT TƯ PHẾ LIỆU

THÔNG BÁO TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ VẬT TƯ PHẾ LIỆU

 •   29/08/2022 09:47:00 AM
 •   Đã xem: 549
 •   Phản hồi: 0
Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico tổ chức bán lô hàng vật tư phế liệu đã qua sử dụng. Kính mời Quý Công ty, cá nhân có nhu cầu mua lô hàng vật tư phế liệu đến mua hồ sơ để tham gia trả giá theo hình thức đấu giá kín;
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ

 •   03/08/2022 03:37:00 PM
 •   Đã xem: 170
 •   Phản hồi: 0
Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico có nhu cầu thực hiện gói thầu: Sửa chữa phòng giao ca xưởng trung tu phân xưởng Cơ điện tại Chi nhánh. Chi nhánh kính mời các nhà cũng cấp có chức năng và khả năng thực hiện gói thầu cho Chi nhánh đảm bảo chất lượng và tiến độ như sau:
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

 •   01/08/2022 03:34:00 PM
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0
Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico (Chi nhánh MĐV) tổ chức Phiên chào giá mua vật tư Phục vụ tuyển nổi xỉ lò luyện đồng năm 2022 tại Chi nhánh MĐV vào hồi 08h30 ngày 11/8/2022 tại Văn phòng Chi nhánh MĐV, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, có chức năng và có khả năng cung cấp tham gia chào giá để bán toàn bộ số lượng hàng hóa của Phiên chào giá này.
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ

 •   12/07/2022 11:07:00 AM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai- Vimico (Chi nhánh MĐV) tổ chức Phiên chào giá mua sắm phụ tùng xe KMSHD325; KMSHD465; CAT773E phục vụ sản xuất tại Chi nhánh MĐV vào hồi 14h00 ngày 21 tháng 07 năm 2022 tại Văn phòng Chi nhánh MĐV, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.Kính mời đại diện Quý khách hàng là các đơn vị sản xuất trong Tập đoàn công nghiệp than- Khoáng sản Việt Nam, có chức năng và có khả năng cung cấp tham gia chào giá để bán toàn bộ số lượng hàng hóa của Phiên chào giá này.
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

 •   02/06/2022 08:03:00 AM
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0
Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai- Vimico (Chi nhánh MĐV) tổ chức Phiên chào giá mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa dây truyền tuyển khoáng (PXTK1) năm 2022 tại Chi nhánh MĐV vào hồi 14h30 ngày 10 tháng 06 năm 2022 tại Văn phòng Chi nhánh MĐV, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.Kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, có chức năng và có khả năng cung cấp tham gia chào giá để bán toàn bộ số lượng hàng hóa của Phiên chào giá này.
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

 •   13/05/2022 07:39:00 AM
 •   Đã xem: 259
 •   Phản hồi: 0
Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico (Chi nhánh MĐV) tổ chức phiên chào giá mua vật tư Thuốc tuyển vôi phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2022 tại Chi nhánh MĐV vào hồi 08h30 ngày 24/05/2022 tại Văn phòng Chi nhánh MĐV, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước có chức năng và có khả năng cung cấp tham gia chào giá để bán toàn bộ số lượng hàng hóa của phiên chào giá này

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập10
 • Hôm nay118
 • Tháng hiện tại1,370
 • Tổng lượt truy cập6,210,311
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây