|

Lào Cai phát hiện thêm 50 triệu tấn quặng đồng tại mỏ đồng Sin Quyền

18/12/2013 14:49
Như vậy, với việc phát hiện này đã đưa tổng trữ lượng quặng đồng hiện nay của mỏ đồng Sin Quyền sẽ khoảng hơn 100 triệu tấn

Theo kết quả điều tra, thăm dò địa chất bổ sung của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam tại phân vùng 5 thuộc địa phận thôn Vi Kẽm (xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát) cho dự báo khả quan lượng quặng đồng nguyên khai nơi này tăng thêm 30 triệu tấn.

Ngoài ra, tại khu vực Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền đang khai thác, qua thăm dò các vỉa quặng mới ở độ sâu âm 350m (thay độ sâu âm 150m như tài liệu thăm dò cũ), đã phát hiện thêm gần 20 triệu tấn quặng đồng nữa. Như vậy, qua việc tìm thêm 50 triệu tấn quặng đồng mới cộng với trữ lượng thăm dò từ trước là 56 triệu tấn, tổng trữ lượng quặng đồng hiện nay của mỏ đồng Sin Quyền sẽ khoảng hơn 100 triệu tấn.

Hiện nay, công suất nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền là 1,2 triệu tấn/năm sẽ không đáp ứng yêu cầu phát triển mới của vùng mỏ. Vì vậy, Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam đã báo cáo cấp có thẩm quyền lập dự án nâng công suất khai thác, chế biến quặng đồng Sin Quyền tăng lên gấp 3 lần hiện tại (khoảng 3 triệu tấn/năm) và kéo dài thời gian khai thác mỏ này lên 40 – 50 năm, tăng hơn 20 năm so với kế hoạch trước.

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có một số dự án lớn do Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam đầu tư khai thác khoáng sản, chế biến sâu như dự án mỏ đồng Sin Quyền (Bát Xát), nhà máy chế biến gang thép, nhà máy chế biến đất hiếm, mỏ vàng Minh Lương, mỏ đồng Tả Phời…/.

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG