LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CHI NHÁNH MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN, LÀO CAI - VIMICO
Địa chỉ: Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Tel: 020 3898 760 Fax: 020 3898 711 Email: info@dongsinquyen.vn
Website: www.dongsinquyen.vn
Tên cá nhân/công ty
Fax
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Nội dung