|

Lịch sử hình thành Công ty

11/12/2013 15:42
.

 Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền - Lào Cai chính thức đi vào hoạt động sản xuất ngày 01/08/2006, đăng ký kinh doanh ngày 25/08/2006. Có tiền thân từ Xí nghiệp liên doanh đồng Lào Cai, sau đó là Xí nghiệp mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai nay đổi tên thành Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền - Lào Cai.

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG